Puun kunnon arvioinnissa on tärkeää tuntea arvioitavan puun lajikohtaiset ominaisuudet, puun biologia sekä lahottajat. Kuntoarvioinnissa otetaan huomioon kokonaisvaltaisesti kasvupaikan olosuhteet sekä mahdolliset ihmisen aiheuttamat puun kuntoon vaikuttavat tekijät. Kuntoarviointi koostuu koko puun kattavasta silmämääräisestä arvioinnista, sekä tarvittaessa käytämme uutta mikroporaamme IML Resi PD 400. Kuntoarvioinnista teemme kirjallisen raportin sekä annamme ohjeet puun hoitotoimenpiteille.

Tarjoamme myös puuston inventointia ja hoito-ohjeita.